Pastierske hry vianočné

Monthly Archives: august 2023

Občianska spolupatričnosť

Vážení občania, farský úrad pozýva občanov na odpustovú slávnosť pri príležitosti zasvätenia nášho kostola Narodeniu Panny Márie, ktorá sa bude konať 10.09.2023 odslúžením slávnostnej svätej omše. Pri tejto príležitosti sa obraciame na všetkých občanov s prosbou o pomoc pri úprave a čistení priestorov fary a farského dvora, ktoré sa uskutoční v  pondelok 28. augusta o 17-tej hodine. Vopred ďakujeme ochotným ľuďom, ktorí priložia ruku k spoločnému ...

Zobraziť aktualitu »

Územný plán obce – Prerokovanie

Verejný oznam   Obec LOM NAD RIMAVICOU ako obstarávateľ Územného plánu obce Lom nad Rimavicou v súlade s § 22 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov   oznamuje verejnosti, fyzickým a právnickým osobám prerokovanie Návrhu Územného plánu obce Lom nad Rimavicou,   ktoré sa uskutoční v čase od 2.8.2023   Verejné prerokovanie návrhu ÚPN obce Lom ...

Zobraziť aktualitu »