Pastierske hry vianočné

Daily Archives: 4. júna 2024

Výhlásenie výzvy na predloženie cenovej ponuky na kosenie cintorínov a obecných parciel

Obec Lom nad Rimavicou vyhlasuje výzvu na predloženie cenovej ponuky na kosenie cintorínov a priľahlých pozemkov v obci Lom nad Rimavicou a pozemkov v obci podľa znázornenia v mapovom podklade. Cenovú ponuku doručte na obecný úrad v Lome nad Rimavicou alebo formou e-mailu na adresu: obecnyurad@lnr.sk a starosta@lnr.sk  do piatka 7.6.2023 do 12:00 hod. Foto záujmových plôch na kosenie

Zobraziť aktualitu »