Pastierske hry vianočné

Občianska spolupatričnosť

Vážení občania,

farský úrad pozýva občanov na odpustovú slávnosť pri príležitosti zasvätenia nášho kostola

Narodeniu Panny Márie,

ktorá sa bude konať 10.09.2023 odslúžením slávnostnej svätej omše.

Pri tejto príležitosti sa obraciame na všetkých občanov s prosbou o pomoc pri úprave a čistení priestorov fary a farského dvora, ktoré sa uskutoční v 

pondelok 28. augusta o 17-tej hodine.

Vopred ďakujeme ochotným ľuďom,

ktorí priložia ruku k spoločnému dielu.