Pastierske hry vianočné

Pozvánka Medzinárodný deň matiek a žien, nedeľa 15:00 hod.

                         „Za vašu lásku plnú nehy, za vašu štedrosť, za dni šťastné,

                                                                      za dni hravé, za starosť a bozky na líčka.“

               Milé ženy, mamičky, staré mamičky,

 

starostka obce spolu s poslancami a kultúrnou komisiou, Vás srdečne pozývajú na malé posedenie pri  príležitosti 

„Medzinárodného dňa matiek a žien“

ktoré sa bude konať dňa 12.05.2023  t.j. v nedeľu o 15.00 hod. v spoločenskej miestnosti Požiarnej zbrojnice v Lome nad Rimavicou. 

 

                                                                                          Tešíme sa na stretnutie s Vami!