Pastierske hry vianočné

Asistované sčítanie obyvateľov – 2021 – v obci Lom nad Rimavicou

Povinné sčítanie obyvateľov v obci      Lom nad Rimavicou pre občanov ktorí majú záujem využiť služby asistovaného sčítania

     V čase od 01. apríla 2021 do 16. mája 2021 sa môžu občania dostaviť v pondelok až piatok v čase od 8.00 do 15.00 hod.  na Obecný úrad v Lome nad Rimavicou, kde ich sčíta pracovníčka obecného úradu Marta Makušová.

    Nemobilný občania, občania zo zdravotnými obmedzeniami môžu požiadať o sčítanie vo svojej domácnosti.

     Na základe ich požiadavky pracovníčka obecného úradu p.Marta Makušová ich navštívi v ich domácnosti v pondelok až piatok v čase od 8.00 do 15.00 hod.

     Ak im uvedený termín nevyhovuje, je možné dohodnúť  termín stretnutia podľa požiadaviek občana so znevýhodnením.

   O sčítanie v domácnosti môžu občania požiadať ústne prostredníctvom susedov, alebo príbuzných.

   Prípadne telefonicky na telefónnom čísle: 618 0002, mobilný telefón:  0948 621 995.

   Zároveň si dovoľujeme upozorniť občanov, že nikto iný v obci túto činnosť nevykonáva, nemá oprávnenie

 Za nesčítanie hrozí občanovi pokuta vo výške od 25,- do 250,-€.

Asistované sčítanie obyvateľov – 2021