Pastierske hry vianočné

Inštrukcie ÚVZ pre realizáciu pohrebov

Inštrukcie Úradu verejného zdravotníctva SR pre Pohrebné služby v súvislosti s ochorením Covid 19

Vychádzajúc z aktuálnej epidemiologickej situácie a prijatých epidemiologických opatrení v Slovenskej republike v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 spôsobeného novým koronavírusom (SARS-CoV-2) zaujímame k častým otázkam pohrebných služieb, ktoré ste Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky adresovali Vaším listom zo dňa 10. 3. 2020 odborné stanovisko s nasledovnými odporúčaniami:
 
Nakoľko ochorenie COVID-19 spôsobujúce akútnu infekciu dýchacích ciest predstavuje nový druh ochorenia, v súčasnosti ešte neexistuje dostatok spoľahlivých a presných informácií o všetkých spôsoboch jeho šírenia v populácii. Na základe súčasného stavu poznania je možné konštatovať, že tento vírus sa prenáša z osoby na osobu predovšetkým vzduchom pri blízkom kontakte (riziková je najmä vzdialenosť približne do 2 metrov) ako kvapôčková infekcia pri kýchaní, kašľaní a pod., teda spôsobom, ku ktorému pri manipulácii s mŕtvym ľudským telom už nedochádza.  Ďalším možným spôsobom takejto nákazy je, podobne ako pri mnohých iných ochoreniach, priamy kontakt s infekčnými sekrétmi (hlieny, krv, krvné sérum a pod.) organizmu nakazeného ochorením COVID-19.  Nemožno tiež vylúčiť ani prenos nákazy pri dotyku povrchov, na ktorých sa vírus nachádza s následným dotykom úst, nosa, očí a podobne,  nejde však o najvýznamnejší spôsob prenosu tejto nákazy.

Viac viď. dokument nižšie:

Inštrukcie – Pohreby