Pastierske hry vianočné

Liečba monoklonálnymi protilátkami

„Liečba monoklonálnymi protilátkami je indikovaná rizikovým pacientom s potvrdeným ochorením COVID-19 metódou RT-PCR. Ide o inovatívnu liečbu, ktorá je určená pacientom vo včasnej fáze ochorenia COVID-19 a  s rizikom ťažkého priebehu ochorenia. Podáva sa  formou  infúzie  ľuďom nad 65 rokov  a pacientom s vážnymi  ochoreniami. Liečba znižuje riziko úmrtia,  ťažkého priebehu, vážneho stavu a hospitalizácie. Liečba by sa mala začať včas, čo najskôr po potvrdení pozitívneho výsledku PCR testu u všetkých neočkovaných klientov, u očkovaných klientoch až pri výskyte príznakov ochorenie COVID-19 (horúčka, respiračné príznaky) najneskôr do 10 dní od nástupu príznakov, ktorí nevyžadujú kyslíkovú liečbu.

 

Monoklonálne protilátky sa podávajú ambulantne v nemocniciach, v ktorých boli zriadené centrá na podávanie monoklonálnych protilátok (zoznam centier aj s kontaktami v prílohe). Ide o podanie jednorazovej infúzie, pričom podanie infúzie trvá cca 30 minút a 1 hodinu zostáva pacient na pozorovaní. Pacienta odporúča na liečbu všeobecný lekár a pacient musí podpísať informovaný súhlas s liečbou. Je preto potrebné pri výskyte pozitívnych prípadov v zariadení potvrdených PCR testom, kontaktovať všeobecného lekára, ktorý indikuje, ktorí klienti zariadenia spĺňajú kritéria na liečbu. Lekár alebo zariadenie následne kontaktujú centrum, ktoré rozhodne, ktorí pacienti dostanú liečbu a dohodne termín podania. Prevoz do centra zabezpečuje dopravná zdravotná služba. Lekár alebo zariadenie kontaktujú Krajské operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby cez tiesňovú linku 155 a nahlásia požiadavku na neodkladnú prepravu pacienta. V prípade veľkého počtu pacientov indikovaných na liečbu monoklonálnymi protilátkami, je možné si dohodnúť s centrom podanie liečby priamo v zariadení.

 

V prípade ak viazne komunikácia so všeobecným lekárom, lekár odmieta indikovať pacientov na liečbu monoklonálnymi protilátkami, alebo sa vyskytne problém v zabezpečení podania liečby kontaktujte Intervenčný tím MZ SR. Všetky informácie k liečbe monoklonálnymi protilátkami nájdete na stránke https://www.health.gov.sk/?monoklonalne-protilatky

 

Intervenčný tím MZ SR poskytuje podporu a poradenstvo pobytovým zariadeniam pre seniorov a marginalizovaným komunitám pri výskyte infekcie covid, a v prípade potreby aj zdravotnícku a psychologickú intervenciu na mieste. V prílohe nájdete leták s popisom  aktivít a kontaktami na regionálnych koordinátorov IT MZ SR.“

Centra-monoklonalne-protilatky

Letak-IT-MZSR-III.vlna v2