Pastierske hry vianočné

Nahlasovanie stavu vodomeru do 30.3.

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť

   oznamuje občanom obce,

 

že na základe rozhodnutia ÚRSO č. 0119/2023 s účinnosťou od 1.3.2023  došlo k zmene  ceny vodného a stočného. Ceny sú zverejnené na internetovej   stránke dodávateľa.

Za účelom  zistenia stavu vodomeru odberateľom vody, ktorí majú u dodávateľa evidované telefónne číslo, boli/budú  zaslané interaktívne SMS-ky /i-SMS/ pre zaslanie foto a stavu vodomeru prostredníctvom aplikácie.

 

        Dodávateľ žiada občanov, ktorým bola i-SMS doručená, aby pre nahlásenie stavu  vodomeru prednostne využili túto možnosť.

 

Občania, ktorí neobdržia  i-SMS, alebo aplikáciu i-SMS nemôžu využiť, môžu stav vodomeru oznámiť   jedným z nasledovných spôsobov:

  • Vyplnením ONLINE formulára,  ktorý  je  zverejnený na  www.stvps.sk  alebo  aj  pomocou  uvedeného QR kódu bude odberateľ presmerovaný na stránku dodávateľa kde sa nachádza tento formulár                                                                        
  • Zaslaním stavu alebo foto vodomeru e-mailom na adresu cc@stvps.sk
  • Zaslaním textovej SMS /bez foto vodomeru/ na tel.číslo: +421 902 020 419
  • Telefonicky na tel. číslo Call centra: 0850 111 234 v čase od 7.30 do 15.00 hod.

 

Pri nahlasovaní stavu vodomeru e-mailom alebo textovou sms je potrebné uviesť:  

meno a priezvisko,  adresu odberného miesta,  dátum odpočtu a stav vodomeru.

 

Vzhľadom na obmedzené možnosti pri preberaní telefonických hovorov iba v pracovných dňoch od 7.30 do 15.00 hod.  dodávateľ  doporučuje  stav vodomeru oznámiť vyplnením ONLINE  formulára na www.stvps.sk alebo  oznámenie  zaslať  formou SMS alebo  e-mailom, čo je možné bez časového obmedzenia.

 

       Stav vodomeru je možné nahlásiť do štvrtka 30.3.2023.

 

Odberateľom, ktorí stav vodomeru  nenahlásia do 30.3.2023  v mesiaci apríl  bude vykonaný odpočet vodomeru pracovníkom StVPS a.s.

Za ústretovosť a pochopenie Vám dodávateľ vody ďakuje.