Pastierske hry vianočné

Nákupný zájazd do Poľska

OZNAM

 

Obec Drábsko oznamuje občanom, že dňa 14.10.2023 organizuje zájazd do Poľska – Nowy Targ – nákupy. Cena je 15,- € na osobu. Záväzne sa môžete prihlásiť do 03.10.2023 na obecnom úrade v Drábsku. Zájazd sa uskutoční len v prípade dostatočného počtu záujemcov.