Pastierske hry vianočné

Ochrana pred požiarmi

Dobrý deň,

v súvislosti s príchodom chladného počasia s ktorým súvisí aj nástup na vykurovacie obdobie Vás Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Brezne   ž i a d a

v súlade s § 21 písm. j) a l)  zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov o prijatie opatrení súvisiacich s uplatnením kompetencií obce

v rámci zvereného výkonu štátnej správy v zmysle § 23 ods. 1 písm. a)  zákona č. 314/2001 Z. z.  o ochrane pred požiarmi a taktiež  Vás žiadame o sprístupnenie informácií

k predmetnej veci využitím príloh mailu na lokálnych informačných kanáloch, na svojich webových stránkach, rozhlasoch a vývesných tabuliach.

2022 – PLAGÁT

2022 – PVM – VYKUROVACIE OBDOBIE

2022 – USMERNENIE – VYKUROVACIE OBDOBIE

2022 – ČLÁNOK – VYKUROVACIE OBDOBIE