Pastierske hry vianočné

Ochrana úrody pred požiarmi v žatevnom období

PREVENTÍVNO-METODICKÝ MATERIÁL   „Všeobecné zásady protipožiarnej bezpečnosti k zabezpečeniu ochrany úrody pred požiarmi v žatevnom období“ spracovaný Prezídiom HaZZ, v ktorom sa upozorňuje na zabezpečenie jednotného postupu pri realizácii úloh súvisiacich s ochranou úrody pred požiarmi v žatevnom období.

Viac informácií

https://www.minv.sk/swift_data/source/hasici_a_zachranari/malatinec/preventivno_vychovna_cinnost/zatva.pdf

Žatevné práce