Pastierske hry vianočné

Očkovanie v Mestskom kultúrnom stredisku v Hriňovej

V sobotu 15. januára od 9.00 hod sa v Mestskom kultúrnom stredisku
v Hriňovej bude konať očkovanie proti COVID-19 výjazdovou očkovacou
službou BBSK vakcínami Pfizer/BioNTech a Janssen od spoločnosti
Johnson & Johnson.
Je potrebné prihlásiť sa SMS správou na tel. čísle 0905 555 963, pričom
stačí uviesť priezvisko a telefónne číslo záujemcu o očkovanie.
Následne bude registrovanému záujemcovi zaslaná SMS s časom
očkovania.
Záujemcovia o odmenu za očkovanie 60+ sa musia zaregistrovať
na stránke korona.gov.sk

Očkovanie v Mestskom kultúrnom stredisku v Hriňovej