Pastierske hry vianočné

Pozvánka na pomoc pri očkovaní

Medzi našimi odborníkmi, ale aj vo svetovej vedeckej komunite, je široká a veľmi jednoznačná zhoda na tom, že očkovanie je jediná cesta von z pandémie a jediný spôsob ako predísť veľkým ľudským, ale aj ekonomickým stratám. 

Skúsenosti z rôznych regiónov Slovenska ukazujú, že práve starostovia a miestne autority dokážu zásadným spôsobom ovplyvniť to, koľko ľudí je v obci zaočkovaných. K občanom Vašej obce ste blízko, mnohých poznáte osobne, oni poznajú Vás a dôverujú Vám. Miera zaočkovanosti sa v jednotlivých obciach na Slovensku výrazne líši a v mnohých prípadoch ju dokáže zdvihnúť práve aktivita starostov, primátorov alebo miestnych autorít. 

Dovoľte mi ponúknuť Vám niekoľko konkrétnych nápadov, ako môžete pomôcť v boji proti pandémii:

– Ak je to aspoň trochu možné, pokúste sa osobne alebo telefonicky kontaktovať aspoň časť seniorov nad 50 rokov vo Vašej obci, ponúknuť im očkovanie a vysvetliť jeho význam. 

– Využite informačné materiály, ktoré Vám posielame. Budeme radi, keď ich obsah budete šíriť cez akékoľvek kanály, ktoré máte k dispozícii (miestny rozhlas, sociálne siete, vytlačené letáky). 

– Ak vo vašej obci nie je očkovacie centrum, kontaktujte VÚC a požiadajte ich o mobilný očkovací tím do Vašej obce. Ak ste to už urobili, skúste to opakovane – mnohí ľudia sa môžu odhodlať na očkovanie až s odstupom času. 

Podľa nového Covidu automatu, ktorý schválila vláda na návrh odborníkov, bude práve úroveň zaočkovanosti ľudí nad 50 rokov jedným z kľúčových parametrov, ktorý bude určovať farebnosť jednotlivých okresov a teda prísnosť opatrení, ktoré v nich budú platiť. Takéto nastavenie bolo prijaté preto, lebo práve zaočkovanosť seniorov je kľúčová k tomu, aby sme predišli opätovnému preplneniu nemocníc. 

Píšem Vám nielen ako minister zdravotníctva, ale aj ako lekár a otec. Očkovanie je pre mňa najmä ľudská priorita. Som hlboko presvedčený, že práve očkovaním dokážeme najefektívnejšie chrániť zdravie a životy ľudí.

Ďakujem Vám za všetko, čo ste už pre Vašu obec v tomto smere stihli urobiť a budem Vám nesmierne vďačný, ak ľuďom vo Vašej obci pomôžete s očkovaním ešte viac. 

S úctou

Vladimír Lengvarský

minister zdravotníctva SR

—————————–——————————————————————————-

Na týchto adresách nájdete užitočné videá a informácie:

 

https://www.youtube.com/watch?v=ezGrqJLyePk&t=5s&ab_channel=Ministerstvozdravotn%C3%ADctvaSlovenskejrepubliky

 

https://www.facebook.com/MinisterstvoZdravotnictvaSR/videos/154306000058107

 

Fakty a mýty o očkovaní na korona.gov.sk:

https://korona.gov.sk/myty-a-fakty-o-ockovani/