Pastierske hry vianočné

Protestné zhromaždenie

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

dovoľujeme si Vám v prílohe zaslať pozvanie na protestné zhromaždenie „Za stabilné a zdravé  mestá a obce“, ktoré sa bude konať dňa 16.08.2022 o 10:00 hod. na Námestí SNP (pred VÚC) v Banskej Bystrici. Protest podporuje aj BBSK a na proteste sa zúčastní podpredseda BBSK Ondrej Lunter. Cieľom protestu je poukázať na nezmyselnosť  rozhodnutí našej vlády a parlamentu a ich dopad na samosprávy a občanov.

Poďme spolu prejaviť, že nám fungovanie a život samospráv nie je ľahostajný, pretože sa jedná o našu budúcnosť. Bolo by vhodné, aby sa na proteste zúčastnili aj zamestnanci obcí a mesta ako aj  občania.

Viem, že mnohí z Vás čerpajú dovolenku, alebo plánujete ísť na dovolenku, ale verím, že aj napriek tomu dokážete každý zorganizovať svoje okolie tak, aby sa protestu zúčastnilo čo najviac ľudí. Prosím Vás o Vašu ústretovosť a ochotu prispieť k zdarnému priebehu protestného zhromaždenia, pretože stále platí to známe heslo „V jednote je sila!“

Dňa 11.8.2022 zasadalo predsedníctvo celoslovenského ZMOS-u, ktoré rozhodlo, že druhý deň rokovania celoslovenského snemu (8.9.2022) v Senci bude dňom  štrajku ZMOS-u v Bratislave.

Dňa 16.8.2022 by sa  malo pre „Dolehron“ uskutočniť školenie starostov a zapisovateľov volebných komisií. Túto záležitosť som odkomunikovala s vedúcim všeobecnej vnútornej správy Mgr. Štefančíkom a starostov som vopred ospravedlnila za neúčasť. Podstata je, aby sa školenia zúčastnili hlavne zapisovatelia volebných komisií, prípadne prednostovia, ktorí zastúpia starostov.

 

Vážené kolegyne, vážení kolegovia!

Ak by mal niekto z Vás chuť vystúpiť na protestnom zhromaždení 16.8.2022 v Banskej Bystrici, prosím, informujte ma.

V prílohe Vám zasielam list ako výzvu na účasť na protestnom zhromaždení. Prosím o propagáciu a vyvesenie na web stránkach obcí a facebooku.

Vopred Vám ďakujem za Vašu ústretovosť .

 

S pozdravom

Ing. Tatiana Čontofalská

predsedníčka R-ZMOH

Protestne-zhromazdenie