Pastierske hry vianočné

Transparentný účet – zemetrasenie

Transparentný účet je verejne prístupný a otvorený účet, na ktorý môžu prispievať samosprávy, ako aj ktokoľvek iný, kto chce pomôcť samosprávam aj jej obyvateľom v zvládaní dôsledkov pondelkového zemetrasenia v obciach na východnom Slovensku v Prešovskom kraji, ktoré v desiatke obcí existenčne poškodilo verejné a súkromné budovy vrátane rodinných domov, verejných budov, kostolov a kultúrnych pamiatok. A v niekoľko desiatkach obcí spôsobilo vážne poškodenia na súkromných a verejných budovách a pamiatkach.

Z transparentného účtu je zrejme, kto finančne prispel na pomoc samosprávam v zvládaní následkov zemetrasenia. O prerozdeľovaní zdrojov z Transparentného účtu rozhodne Predsedníctvo ZMOS na základe návrhu predsedov dotknutých regionálnych združení miest a obcí v území, ktorí detailne poznajú situáciu v regiónoch.


Číslo transparentného účtu s názvom ZMOS_pomoc obciam_zemetrasenie je  SK83 0900 0000 0052 0848 0245.  Transparentný účet je zverejnený TU.