Pastierske hry vianočné

Uzávierka cesty

Úplná uzávierka cesty a čiastočná uzávierka cesty

Úplná uzávierka cesty III/2724 z dôvodu realizácie stavby Rekonštrukcia cesty a mostov na ceste III/2724 Utekáč – Sihla

Vážení občania, venujte pozornosť dočasnému dopravnému značeniu a dopravným zariadeniam, nakoľko v dňoch od 01.04.2023 do 18.08.2023 bude úplná uzávierka cesty III/2724 Kokava nad Rimavicou – Lom nad Rimavicou z dôvodu realizácie stavby „Rekonštrukcia cesty a mostov na ceste III/2724 Utekáč – Sihla“ v úseku od Havrilova po Sihlu.

 

Čiastočná uzávierka cesty

Z dôvodu realizácie stavby „Rekonštrukcia cesty a mostov na ceste II/529 hr. okr. DT/BR – Č. Balog – Brezno “ s čiastočným obmedzením premávky a vyznačeným dopravným značením.

Cesta II/529. Počas čiastočnej uzávierky bude premávka presmerovaná do jedného jazdného pruhu v príslušnom jazdnom páse striedavo. Doprava bude vedená po voľnej polovici vozovky, čím bude zabezpečený voľný jazdný pruh vozovky.