Pastierske hry vianočné

Zmena úradných hodín – pre mimoriadnu situáciu

Úprava  pracovných dní a hodín na obecnom úrade

V súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 upravujeme pracovné dni a hodiny na obecnom úrade v čase od 16.03.2020 do 23.03.2020 takto:

 

Pondelok:  8:00  do 15.30

Streda:      8:00  do 15:30

Piatok:      8:00  do 12:00

Dokument:

Úprava pracovných dní na úrade