Pastierske hry vianočné

Author Archives: Miroslav Strigáč

Úroveň vytriedenosti odpadu

Uroven vytriedenosti komunalnych odpadov za rok 2022 Úroveň vytriedeného komunálneho odpadu za rok 2019 Úroveň vytriedenia KO za rok 2018

Zobraziť aktualitu »

Referendum 2023

Vyhlásenie referenda – 2023 Referendum informácia pre voliča Oznámenie o konaní referenda Oznámenie k referendu 2023   

Zobraziť aktualitu »

Ochrana pred požiarmi

Dobrý deň, v súvislosti s príchodom chladného počasia s ktorým súvisí aj nástup na vykurovacie obdobie Vás Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Brezne   ž i a d a v súlade s § 21 písm. j) a l)  zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov o prijatie opatrení súvisiacich s uplatnením kompetencií obce v rámci zvereného výkonu štátnej správy v zmysle § 23 ods. 1 písm. a)  zákona ...

Zobraziť aktualitu »

Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov

O Z N Á M E N I E o spôsobe, mieste a termínoch podávania kandidátnych listín na starostu Obce Lom nad Rimavicou a poslancov Obecného zastupiteľstva v Lome nad Rimavicou Počet obyvateľov zverejnenie INFORMÁCIA O VYMENOVANÍ ZAPISOVATEĽA E–MAILOVÁ ADRESA NA DORUČOVANIE OZNÁMENÍ O DELEGOVANÍ ČLENA A NÁHRADNÍKA DO  VOLEBNEJ KOMISIE info@lnr.sk obecnyurad@lnr.sk  

Zobraziť aktualitu »

Triedenie odpadu

Vážení spoluobčania,      Znova Vám  chceme čo najúprimnejšie poďakovať za triedenie komunálneho odpadu a zároveň  Vás chceme  poprosiť aby ste v tejto tak dôležitej činnosti pre životné prostredie v ktorom žijeme pokračovali. Za minulý rok sme vytriedili 12 951 kg odpadu čím sme prispeli k úspore emisií skleníkových plynov v objeme 78 747 000 kg CO2. Odpad prosíme triediť nasledovne:  PAPIER, PLASTY /HLAVNE PLASTOVÉ FĽAŠE/, SKLO A KOV. DROBNÝ ...

Zobraziť aktualitu »

Informácia pre verejnosť – oznámenie o strategickom dokumente

Informácia pre verejnosť   Obstarávateľ   Obec  Lom nad Rimavicou, 976 53 Lom nad Rimavicou 13   Obec Lom nad Rimavicou oznamuje verejnosti, že predložila dňa Okresnému úradu Brezno, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ...

Zobraziť aktualitu »