Pastierske hry vianočné

Základné informácie

Obec Lom nad Rimavicou je súčasťou mikroregiónu Muránska planina. Na západnom okraji sa dotýka CHKO Poľana. V blízkosti pramenia rieky Rimavica, Ipeľ a Slatina. S nadmorskou výškou intravilánu v rozmedzí 972 m n.m. – 1 024 m n. m. patrí medzi najvyššie položené samostatné obce Slovenska (vrátane tatranskej oblasti). Okrajom obce vedie cesta II/529 z Brezna (23 km) do Hriňovej (17 km).