Pastierske hry vianočné

Projekty

“Podpora športu v obci pre žiakov, mládež a starších”

Hodnotiaca správa

Fotky

Projekt “Stredisko cestovného ruchu Lom nad Rimavicou”

Opis projektu

Vizualizácia projektu

Výzva na prekladanie žiadostí o poskytnutie NFP

Športovo vzdelávacie zariadenie s ubytovaním

PROJEKT – Prezentácia budovy ZŠ 2020

OBNOVA KAPLNKY

2018 – Projekt obnovy kaplnky

OPRAVA OBECNÉHO ROZHLASU

Oprava obecného rozhlasu

OPRAVA PRAMEŇA RIEKY RIMAVICA

Oprava prameňa rieky Rimavica a okolia – Hodnotiaca správa

OSTATNÉ PROJEKTY

Formulár príkladov dobrej praxe
Hasičská zbrojnica – obnova
Podpora opatrovateľskej služby