Pastierske hry vianočné

Projekty

INFO PLAGÁT

Rekonštrukcia studní v obci

Záverečná správa oprava studní 2022

Autobusová zastávka – Lom nad Rimavicou

Autobusová zastávka – Lom nad Rimavicou

Náučný chodník Lom nad Rimavicou

Článok_NCH LOM_PDF

„Podpora športu v obci pre žiakov, mládež a starších“

Hodnotiaca správa

Fotky

Projekt „Stredisko cestovného ruchu Lom nad Rimavicou“

Opis projektu

Vizualizácia projektu

Výzva na prekladanie žiadostí o poskytnutie NFP

Športovo vzdelávacie zariadenie s ubytovaním

PROJEKT – Prezentácia budovy ZŠ 2020

OBNOVA KAPLNKY

2018 – Projekt obnovy kaplnky

OPRAVA OBECNÉHO ROZHLASU

Oprava obecného rozhlasu

OPRAVA PRAMEŇA RIEKY RIMAVICA

Oprava prameňa rieky Rimavica a okolia – Hodnotiaca správa

OSTATNÉ PROJEKTY

Formulár príkladov dobrej praxe
Hasičská zbrojnica – obnova
Podpora opatrovateľskej služby