Pastierske hry vianočné

Evidencia obyvateľov

Túto agendu vybavuje pani Marta Makušová

E-mail: obecnyurad@lnr.sk