OBEC
LOM NAD RIMAVICOU
Požehnané Vianočné sviatky
a šťastný Nový Rok Vám praje
kolektív OcÚ

Zamestnanci obce

Administratívna pracovníčka: pani Marta Makušová