Pastierske hry vianočné

Hlavný kontrolór

Hlavným kontrolórom obce Lom nad Rimavicou je Ing. Ivan Sivok
Tel.: 0903 527 506
E-mail: sivok.ivan@gmail.com