Pastierske hry vianočné

História obce

História obce

Obec vznikla v kokavskom chotári v roku 1796, kedy Forgáčovci založili osadu pre pôvodom goralských pastierov dobytka a lesných robotníkov. Je najmladšou z trojice obcí Sihlianskej planiny (Sihla – 1744 a Drábsko – 1566). Historicky doložené sú názvy Forgaczfalva (1799), Lom (1802), Forgáčka (1808), Lôm (1920) a následne Lom nad Rimavicou.
Počas sčítania ľudu v roku 1828 tu stálo 58 zväčša zrubových domov, v ktorých žilo 473 obyvateľov. Okrem chovu dobytka a práce v lese sa časť miestnych venovala povozníctvu, práci v sklárskej hute, na píle a v papierni. Súčasný kostol, ktorý nahradil pôvodný drevený z roku 1799, bol vybudovaný v rokoch 1812 – 1818. Kováčska vyhňa pribudla v roku 1932. Po vzniku prvej republiky k obci pričlenili roztrúsené osady Banský Grúň, Drábsko, Otília, Plešková, Dolina, Chlipňačka, Javorina a Polianka. Počas SNP tu bola zriadená vojenská nemocnica. Autobusové spoje boli zavedené v roku 1947 a od roku 1960 je elektrifikovaná.

Súčasnosť

V súčasnosti (2020) žije v Lome nad Rimavicou 266 obyvateľov. Kataster obce je značne členitý a má rozlohu 1740 ha. Nadmorská výška v katastri sa pohybuje od 650 m n.m. (ústie pravostranného prítoku Zálomka do Rimavice) po 1164 m n.m. (vrchol Železnej brány nad osadou Javorina). Prakticky celé obyvateľstvo je však skoncentrované do severozápadného cípu chotára – do intravilánu obce.
V Lome sa nachádza pomerne široká občianska vybavenosť – obecný úrad, pošta, prevádzka potravín, rímskokatolícky kostol a farský úrad, cintorín, dve pohostinstvá, je tu niekoľko penziónov a možnosť ubytovania v súkromí.

Pamiatky

Kaplnka sv. Anny – stojí na mieste pôvodného dreveného kostola z roku 1799.
Súbor zrubových ľudových domov – z nich dom č. 32, maštaľ, stodola a kováčska vyhňa v č. 74 sú pamiatkovo chránené.
Rímskokatolícky farský kostol Narodenia Panny Márie – jednoloďová klasicistická stavba s polkruhovo ukončeným presbytériom a predstavanou vežou z rokov 1812-1818, rozšírená v roku 1932. Fasády kostola sú hladké, asymetricky umiestnená veža je ukončená ihlancovou helmicou. V interiéri murovaná empora, priestor zaklenutý valenou klenbou. V kostole sa konajú pravidelné bohoslužby.
Po preverení dostupných zdrojov zdá sa, že ide o najvyššie položený farský kostol na Slovensku (1015 m n.m.). Vyššie boli postavené už len štyri filiálne kostoly – Štrbské Pleso (1315 m), Starý Smokovec (1026 m), Tatranská Javorina (1018 m) a Magurka (1016 m).

Slovenské výškové NAJ-ky

  • najvyššie položená základná a materská škola ako aj škola v prírode (1015 m)
  • najvyššie položený farský kostol a farský úrad (1015 m)
  • najvyššie položená prevádzka potravín Coop Jednota (1003 m)
  • najvyššie položená intenzívne obrábaná orná pôda (do 1065 m, na temene Čierťaže )
  • najvyššia obec s výlučne obytnou funkciou a s komplexnou občianskou vybavenosťou (1015 m)
Zdroj:https://www.geocaching.com/