OBEC
LOM NAD RIMAVICOU
Požehnané Vianočné sviatky
a šťastný Nový Rok Vám praje
kolektív OcÚ

Inzercia

Inzeráty z okolia …

Možnosť pridať na obecnom úrade v obci Lom nad Rimavicou.