Pastierske hry vianočné

Verejná vyhláška – výzva na odstránenie stromov

Podľa zákona č. 251/2012 Zm.z. o energetike § 11 ods. 3 zverejňujeme výzvu a mapové podklady k výrubu verejnou vyhláškou:

Verejná vyhláška, výzva na odstránenie stromov

Zverejnené dňa: 25.4.2024

Zvesené: