Zasadnutia OcZ

Rok 2020

Poradie Dátum konania obecného zastupiteľstva Druh zasadnutia Zápisnice a uznesenia
1. 23.1.2020 Riadne Zápisnica / Uznesenia
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      

 

Rok 2019

Poradie Dátum konania obecného zastupiteľstva Druh zasadnutia Zápisnice a uznesenia
1. 10.1.2019 Riadne Zápisnica / Uznesenia
2. 29.3.2019 Riadne Zápisnica / Uznesenia
3. 3.5.2019 Riadne Zápisnica / Uznesenia
4. 28.6.2019 Riadne Zápisnica / Uznesenia
5. 26.7.2019 Riadne Zápisnica / Uznesenia
6. 27.9.2019 Riadne Zápisnica / Uznesenia
7. 10.12.2019 Riadne Zápisnica / Uznesenia