Pastierske hry vianočné

Zasadnutia OcZ

Rok 2020

Poradie Dátum konania obecného zastupiteľstva Druh zasadnutia Zápisnice a uznesenia
1. 23.1.2020 Riadne Zápisnica / Uznesenia
2. 24.9.2020 Riadne Zápisnica / Uznesenia
3.      
4.      
5.      
6.      
7.