Pastierske hry vianočné

Zasadnutia OcZ

Rok 2023

Harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva

Poradie Dátum konania obecného zastupiteľstva Druh zasadnutia Pozvánka
1. 2022 28.12.2022 mimoriadne Pozvánka na OZ

zápisnica.28.12.2022

1. 2023 16.03.2023 riadne Pozvánka 16.03.2023
2. 04.05.2023 mimoriadne Pozvánka 4.05.2023
3. 15.06.2023 riadne Pozvánka 15.06.2023
4. 30.06.2023 mimoriadne Pozvánka 30.06.2023
5. 14.09.2023 riadne  (Zast. nebolo uznášania schopné) Pozvánka 14.09.2023
6. 29.09.2023 mimoriadne (zrušené pre PN) Pozvánka na 29.09.2023
7. 23.10.2023 mimoriadne Pozvánka 23.10.2023
8. 04.12.2023 riadne Pozvánka 7.12.2023
9. 09.12.2023 mimoriadne Pozvánka 12.12.2023