OBEC
LOM NAD RIMAVICOU
Požehnané Vianočné sviatky
a šťastný Nový Rok Vám praje
kolektív OcÚ

Overovanie dokumentov

Túto agendu vybavuje pani Marta Makušová

E-mail: obecnyurad@lnr.sk