Pastierske hry vianočné

Obecní poslanci a komisie

Poslanci obecného zastupiteľstva:

  1. Ing. Ján Turňa – zástupca starostu
  2. Mgr. Janka Sviteková
  3. Marián Kubaliak
  4. Viera Bitalová
  5. Jozef Katreniak

Zásady odmeňovania poslancov

KOMISIE pri OcZ

Komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Predseda: Marián Kubaliak

Finančná komisia
Predseda: Mgr. Janka Sviteková

Kultúrna a športová komisia: Viera Bitalová