OBEC
LOM NAD RIMAVICOU
Požehnané Vianočné sviatky
a šťastný Nový Rok Vám praje
kolektív OcÚ

Obecní poslanci a komisie

Poslanci obecného zastupiteľstva:

  1. Ing. Ján Turňa – zástupca starostu
  2. Mgr. Janka Sviteková
  3. Martin Kubaliak
  4. Anna Sojková
  5. Katarína Kubaliaková

Zásady odmeňovania poslancovd

KOMISIE pri OcZ

Komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Predseda: Martin Kubaliak

Finančná komisia
Predseda: Mgr. Janka Sviteková

Kultúrna a športová komisia: Bc. Katarína Kubaliaková a Anna Sojková