Pastierske hry vianočné

Všeobecné záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie, skratka VZN, je právna norma vydávaná orgánom samosprávy vo veciach územnej samosprávy a prenesenej štátnej správy, ktorá je všeobecne záväzná pre všetky osoby a subjekty pôsobiace na území daného samosprávneho celku.

Všeobecne záväzné nariadenie môže vydávať obec s pôsobnosťou na území danej obce, mesto s pôsobnosťou na území daného mesta a samosprávny kraj s pôsobnosťou na území daného samosprávneho kraja. Všeobecne záväzné nariadenie schvaľuje zastupiteľstvo. Na jeho prijatie je potrebný súhlas kvalifikovanej väčšiny poslancov zastupiteľstva (v prípade samosprávneho kraja je to trojpätinová väčšina všetkých poslancov, v prípade obce a mesta trojpätinová väčšina prítomných poslancov). Všeobecne záväzné nariadenie musí rešpektovať ústavu a zákony Slovenskej republiky a musí byť v súlade s princípmi právneho štátu.

zdroj: sk.wikipedia.org

PLATNÉ VZN

Číslo VZNNázov VZNDokumentÚčinné od
02/2021O miestnom poplatku za rozvoj2021_VZN_2-20211.1.2021
01/2021Miestne dane a poplatky2021_VZN_1-20211.1.2021
01/2020Dane a poplatky2020_VZN_1-20201.1.2020
01/2016O podmienkach držania psov2019_VZN_1-2016
03/2019O poskytovaní opatrovateľskej služby2019_VZN_3-2019