Pastierske hry vianočné

Author Archives: spravca

Nákupný zájazd do Poľska

OZNAM   Obec Drábsko oznamuje občanom, že dňa 14.10.2023 organizuje zájazd do Poľska – Nowy Targ – nákupy. Cena je 15,- € na osobu. Záväzne sa môžete prihlásiť do 03.10.2023 na obecnom úrade v Drábsku. Zájazd sa uskutoční len v prípade dostatočného počtu záujemcov.

Zobraziť aktualitu »

Výmena vodičských preukazov

Vodičov čaká povinná VÝMENA dokladu     Polícia upozorňuje občanov na výmenu vodičského preukazu podľa zákona č. č. 8/2009 Z. z. Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s poukázaním na § 143b Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 19. januára 2013 odsek 2 „Vodičské preukazy vydané od 1. januára 1993 do 30. apríla 2004 sú ...

Zobraziť aktualitu »

Občianska spolupatričnosť

Vážení občania, farský úrad pozýva občanov na odpustovú slávnosť pri príležitosti zasvätenia nášho kostola Narodeniu Panny Márie, ktorá sa bude konať 10.09.2023 odslúžením slávnostnej svätej omše. Pri tejto príležitosti sa obraciame na všetkých občanov s prosbou o pomoc pri úprave a čistení priestorov fary a farského dvora, ktoré sa uskutoční v  pondelok 28. augusta o 17-tej hodine. Vopred ďakujeme ochotným ľuďom, ktorí priložia ruku k spoločnému ...

Zobraziť aktualitu »

Územný plán obce – Prerokovanie

Verejný oznam   Obec LOM NAD RIMAVICOU ako obstarávateľ Územného plánu obce Lom nad Rimavicou v súlade s § 22 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov   oznamuje verejnosti, fyzickým a právnickým osobám prerokovanie Návrhu Územného plánu obce Lom nad Rimavicou,   ktoré sa uskutoční v čase od 2.8.2023   Verejné prerokovanie návrhu ÚPN obce Lom ...

Zobraziť aktualitu »

Žatevné práce – upozornenie

Vážení občania, nastal čas, keď na našich poliach je zvýšený ruch poľnohospodárskych strojov. Snahou všetkých poľnohospodárov,  súkromných roľníkov aj občanov je včasný a kvalitný a nestratový zber úrody z polí a záhrad. Často sa ale stáva, že v tomto zvýšenom úsilí a snahe dospieť k čo najlepším výsledkom sa pozabudne na zvýšenú opatrnosť. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Brezne upozorňuje, že počas žatevných a iných zberových prác ...

Zobraziť aktualitu »

Vy triedite, my sa postaráme…

Množstvo vytriedeného odpadu sa zvyšuje vďaka obyvateľom, ktorí zodpovedne pristupujú k triedeniu. Aby percento vytriedeného odpadu stále rástlo, pravidelne Vám ponúkame nové vzdelávacie materiály. Vzdelávacie videá Čo kam patrí? Do pozornosti vám opäť dávame sériu videí „Čo kam patrí?“, kde sa v najnovších častiach venujeme triedeniu jednotlivých materiálov ako obaly z cigariet, z donášky, z ovocia, nápojových kartónov a postupne ...

Zobraziť aktualitu »

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 8. júna 2023 o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky Podľa čl. 89 ods. 2 písm.d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 56 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v y hla s ...

Zobraziť aktualitu »