Pastierske hry vianočné

Author Archives: spravca

Výhlásenie výzvy na predloženie cenovej ponuky na kosenie cintorínov a obecných parciel

Obec Lom nad Rimavicou vyhlasuje výzvu na predloženie cenovej ponuky na kosenie cintorínov a priľahlých pozemkov v obci Lom nad Rimavicou a pozemkov v obci podľa znázornenia v mapovom podklade. Cenovú ponuku doručte na obecný úrad v Lome nad Rimavicou alebo formou e-mailu na adresu: obecnyurad@lnr.sk a starosta@lnr.sk  do piatka 7.6.2023 do 12:00 hod. Foto záujmových plôch na kosenie

Zobraziť aktualitu »

Oprava strategického mosta pri Zvolene začne druhú májovú sobotu

Oprava strategického mosta pri Zvolene štartuje 11. mája 2024. Viac ako sedemsto metrov dlhý most Pustý hrad prvýkrát od svojho vzniku prejde zásadnou opravou. Celková investícia do obnovy predstavuje 3,75 milióna eur. Napriek skutočnosti, že práce na vyťaženom moste budú prebiehať v dvoch etapách a pri maximálnom možnom zachovaní dopravy, je nevyhnutné rátať so zdržaniami najmä počas dopravných špičiek. Viac ...

Zobraziť aktualitu »

Verejná vyhláška – výzva na odstránenie stromov

Podľa zákona č. 251/2012 Zm.z. o energetike § 11 ods. 3 zverejňujeme výzvu a mapové podklady k výrubu verejnou vyhláškou: Verejná vyhláška, výzva na odstránenie stromov Zverejnené dňa: 25.4.2024 Zvesené:

Zobraziť aktualitu »

Verejná vyhláška – výzva na odstránenie stromov

Podľa zákona č. 251/2012 Zm.z. o energetike § 11 ods. 3 zverejňujeme výzvu a mapové podklady k výrubu verejnou vyhláškou:   Verejná vyhláška, výzva na odstránenie stromov   Zverejnené: 19.4.2024 Zvesené:

Zobraziť aktualitu »

Burza práce v Brezne 18.4.2024

Burza-plagát   Záujemcom o prácu oznamujeme  realizáciu Burzy práce a informácii dňa 18.04.2024 v čase od 9,00 hod. do 14,00 hod. v priestoroch veľkej sály Hotela Ďumbier, Nám. gen. M. R. Štefánika 31, Brezno.

Zobraziť aktualitu »

Výsledky volieb

Výsledky volieb zverejnené štatistickým úradom SR nájdete tu: https://volby.statistics.sk/index.html

Zobraziť aktualitu »

Vyhlásenie mimoriadnej situácie -výskyt synantropných jedincov medveďa hnedého

OKRESNÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA Nám. Ľ. Šúra 5943/1 974 05 Banská Bystrica Prednosta okresného úradu Banská Bystrica vydal PRÍKAZ č. 2/2024 o vyhlásení mimoriadnej situácie V súlade s uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 177 zo dňa 20.3.2024vydal prednosta okresného úradu Banská Bystrica príkaz na aktiváciu Krízového štábu Okresného úradu Banská Bystrica v spojitosti s výskytom synantropných jedincov medveďa hnedého (Ursus arctos) ...

Zobraziť aktualitu »

Vyhlásenie mimoriadnej situácie v okrese Brezno

OKRESNÝ ÚRAD BREZNO Nám. gen. M.R. Štefánika 40 97701 Brezno Prednosta okresného úradu Brezno vydal PRÍKAZ č. 1/2024 na vyhlásenie mimoriadnej situácie Z dôvodu premnoženia podkôrneho hmyzu a poškodenia smrekových lesov v oblasti Horehronia, v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 148/2024 zo dňa 13. marca 2024 a podľa § 14 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. ...

Zobraziť aktualitu »