Pastierske hry vianočné

Author Archives: spravca

Vyhlásenie mimoriadnej situácie -výskyt synantropných jedincov medveďa hnedého

OKRESNÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA Nám. Ľ. Šúra 5943/1 974 05 Banská Bystrica Prednosta okresného úradu Banská Bystrica vydal PRÍKAZ č. 2/2024 o vyhlásení mimoriadnej situácie V súlade s uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 177 zo dňa 20.3.2024vydal prednosta okresného úradu Banská Bystrica príkaz na aktiváciu Krízového štábu Okresného úradu Banská Bystrica v spojitosti s výskytom synantropných jedincov medveďa hnedého (Ursus arctos) ...

Zobraziť aktualitu »

Vyhlásenie mimoriadnej situácie v okrese Brezno

OKRESNÝ ÚRAD BREZNO Nám. gen. M.R. Štefánika 40 97701 Brezno Prednosta okresného úradu Brezno vydal PRÍKAZ č. 1/2024 na vyhlásenie mimoriadnej situácie Z dôvodu premnoženia podkôrneho hmyzu a poškodenia smrekových lesov v oblasti Horehronia, v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 148/2024 zo dňa 13. marca 2024 a podľa § 14 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. ...

Zobraziť aktualitu »

VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU

R O Z H O D N U T I E PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 9. februára 2024 o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu Podľa čl. 89 ods. 2 písm. f) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 86 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých ...

Zobraziť aktualitu »

Odvoz odpadu

  Harmonogram odvozu odpadu https://odvoz-odpadu.eu   harmonogram zberu TKO pre Lom na Rimavicou na rok 2024 Separovaný odpad rok 2024       Po ukončení zberu elektroodpaku a textilu v roku 2023 bude ďalší zber vyhlásený až v roku 2024. Medzi týmto obdobím, bude potrebné elektroodpad a textil uložiť u seba doma.

Zobraziť aktualitu »