Pastierske hry vianočné

Úradná tabuľa

Porucha rozhlasu

Vážení občania, obec Lom nad Rimavicou Vám oznamuje poruchu na rozhlase, tak nie je možné informovať Vás o aktuálnych skutočnostiach. Prosím o pochopenie a ďakujem za porozumenie.   Martina Úradníková    

Zobraziť aktualitu »

Ochrana pred požiarmi

Dobrý deň, v súvislosti s príchodom chladného počasia s ktorým súvisí aj nástup na vykurovacie obdobie Vás Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Brezne   ž i a d a v súlade s § 21 písm. j) a l)  zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov o prijatie opatrení súvisiacich s uplatnením kompetencií obce v rámci zvereného výkonu štátnej správy v zmysle § 23 ods. 1 písm. a)  zákona ...

Zobraziť aktualitu »

Triedenie odpadu

Vážení spoluobčania,      Znova Vám  chceme čo najúprimnejšie poďakovať za triedenie komunálneho odpadu a zároveň  Vás chceme  poprosiť aby ste v tejto tak dôležitej činnosti pre životné prostredie v ktorom žijeme pokračovali. Za minulý rok sme vytriedili 12 951 kg odpadu čím sme prispeli k úspore emisií skleníkových plynov v objeme 78 747 000 kg CO2. Odpad prosíme triediť nasledovne:  PAPIER, PLASTY /HLAVNE PLASTOVÉ FĽAŠE/, SKLO A KOV. DROBNÝ ...

Zobraziť aktualitu »