Pastierske hry vianočné

Úradná tabuľa

Výhlásenie výzvy na predloženie cenovej ponuky na kosenie cintorínov a obecných parciel

Obec Lom nad Rimavicou vyhlasuje výzvu na predloženie cenovej ponuky na kosenie cintorínov a priľahlých pozemkov v obci Lom nad Rimavicou a pozemkov v obci podľa znázornenia v mapovom podklade. Cenovú ponuku doručte na obecný úrad v Lome nad Rimavicou alebo formou e-mailu na adresu: obecnyurad@lnr.sk a starosta@lnr.sk  do piatka 7.6.2023 do 12:00 hod. Foto záujmových plôch na kosenie

Zobraziť aktualitu »

Verejná vyhláška – výzva na odstránenie stromov

Podľa zákona č. 251/2012 Zm.z. o energetike § 11 ods. 3 zverejňujeme výzvu a mapové podklady k výrubu verejnou vyhláškou: Verejná vyhláška, výzva na odstránenie stromov Zverejnené dňa: 25.4.2024 Zvesené:

Zobraziť aktualitu »

Verejná vyhláška – výzva na odstránenie stromov

Podľa zákona č. 251/2012 Zm.z. o energetike § 11 ods. 3 zverejňujeme výzvu a mapové podklady k výrubu verejnou vyhláškou:   Verejná vyhláška, výzva na odstránenie stromov   Zverejnené: 19.4.2024 Zvesené:

Zobraziť aktualitu »

Vyhlásenie mimoriadnej situácie -výskyt synantropných jedincov medveďa hnedého

OKRESNÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA Nám. Ľ. Šúra 5943/1 974 05 Banská Bystrica Prednosta okresného úradu Banská Bystrica vydal PRÍKAZ č. 2/2024 o vyhlásení mimoriadnej situácie V súlade s uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 177 zo dňa 20.3.2024vydal prednosta okresného úradu Banská Bystrica príkaz na aktiváciu Krízového štábu Okresného úradu Banská Bystrica v spojitosti s výskytom synantropných jedincov medveďa hnedého (Ursus arctos) ...

Zobraziť aktualitu »

Vyhlásenie mimoriadnej situácie v okrese Brezno

OKRESNÝ ÚRAD BREZNO Nám. gen. M.R. Štefánika 40 97701 Brezno Prednosta okresného úradu Brezno vydal PRÍKAZ č. 1/2024 na vyhlásenie mimoriadnej situácie Z dôvodu premnoženia podkôrneho hmyzu a poškodenia smrekových lesov v oblasti Horehronia, v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 148/2024 zo dňa 13. marca 2024 a podľa § 14 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. ...

Zobraziť aktualitu »

Elektronické služby

Vážení občania, Naša obec sa úspešne zapojila do projektu Dátové centrum miest a obcí (DCOM).                              Výrazným benefitom pre Vás, občanov, je dostupnosť elektronických služieb ktoré samospráva poskytuje. V praxi to znamená, že agendu a komunikáciu s úradom vybavíte kedykoľvek, bez potreby myslieť na úradné hodiny a ...

Zobraziť aktualitu »

SMS a chytrá komunikácia s úradom cez aplikácie

                        Vážení spoluobčania,    spustili sme pre vás skúšobnú verziu služby Munipolis, vďaka ktorej s vami teraz môžeme komunikovať moderne a efektívne. Občania, ktorí sa do systému Munipolis zaregistrujú, od nás budú dostávať dôležité informácie o dianí v obci, a to prostredníctvom SMS, e-mailov alebo správ do aplikácie. Čo ...

Zobraziť aktualitu »

Výmena vodičských preukazov

Vodičov čaká povinná VÝMENA dokladu     Polícia upozorňuje občanov na výmenu vodičského preukazu podľa zákona č. č. 8/2009 Z. z. Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s poukázaním na § 143b Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 19. januára 2013 odsek 2 „Vodičské preukazy vydané od 1. januára 1993 do 30. apríla 2004 sú ...

Zobraziť aktualitu »

Územný plán obce – Prerokovanie

Verejný oznam   Obec LOM NAD RIMAVICOU ako obstarávateľ Územného plánu obce Lom nad Rimavicou v súlade s § 22 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov   oznamuje verejnosti, fyzickým a právnickým osobám prerokovanie Návrhu Územného plánu obce Lom nad Rimavicou,   ktoré sa uskutoční v čase od 2.8.2023   Verejné prerokovanie návrhu ÚPN obce Lom ...

Zobraziť aktualitu »