Pastierske hry vianočné

Dôležité upozornenia

Žatevné práce – upozornenie

Vážení občania, nastal čas, keď na našich poliach je zvýšený ruch poľnohospodárskych strojov. Snahou všetkých poľnohospodárov,  súkromných roľníkov aj občanov je včasný a kvalitný a nestratový zber úrody z polí a záhrad. Často sa ale stáva, že v tomto zvýšenom úsilí a snahe dospieť k čo najlepším výsledkom sa pozabudne na zvýšenú opatrnosť. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Brezne upozorňuje, že počas žatevných a iných zberových prác ...

Zobraziť aktualitu »

Úroveň vytriedenosti odpadu

Uroven vytriedenosti komunalnych odpadov za rok 2022 Úroveň vytriedeného komunálneho odpadu za rok 2019 Úroveň vytriedenia KO za rok 2018

Zobraziť aktualitu »

Nevypaľujte porasty v jarnom období

   PLAGÁT- stop vypaľovaniu Informačný článok   Opatrenia na ochranu lesov pred požiarmi zo strany občanov, fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb –   u s m e r n e n i e   Lesné požiare každoročne zničia, alebo poškodia veľkú plochu lesov. Jednou z najčastejších príčin lesných požiarov je vypaľovanie starej suchej trávy, zvyškov po jarnom upratovaní alebo kladenie ohňa v prírode. Veľkosť ...

Zobraziť aktualitu »