Pastierske hry vianočné

Pozastavená činnosť 2. neurologickej ambulancie v NsP Brezno, n.o.

Od 01.07.2024 do odvolania je z personálnych dôvodov dočasne pozastavená 2. neurologická ambulancia NsP Brezno, n.o.

na 3. poschodí nemocničnej polikliniky.