Pastierske hry vianočné

Doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do Okrskovej volebnej komisie

Doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do Okrskovej volebnej komisie je možné osobne na Obecný úrad v Lome nad Rimavicou.

prípadne

 Oznamujeme, že na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie  volieb do Národnej rady  Slovenskej republiky v roku 2020 je určená nasledovná elektronická adresa:

 

EMAILOVÁ ADRESA NA DORUČOVANIE

OZNÁMENÍ O DELEGOVANÍ ČLENA

A NÁHRADNÍKA DO  VOLEBNEJ KOMISIE

info@lnr.sk

obecnyurad@lnr.sk

Informácia o delegovaní člena volebnej komisie