Pastierske hry vianočné

Nová publikácia o Goraloch a Rusínoch na Strednom Slovensku

Dovoľte nám informovať Vás o  novej publikácii o Goraloch a Rusínoch na Strednom Slovensku

od autorského kolektívu Inštitútu Mateja Bela. Ide o výskumnú správu, ktorá skúma život týchto dvoch národnostných komunít na Orave, Kysuciach, Liptove, Horehroní, Malohonte a Volovských vrchoch.

V publikácii nájdete informácie a histórii týchto komunít v danom regióne, o zachovalosti jazyka, kultúry, inštitúcií či náboženského života.

Publikácia nadväzuje na minuloročný Atlas rozmanitosti Zamaguria, podobný výskum o Goraloch a Rusínoch na Zamagurí, severnom Spiši a západnom Šariši.

Obe publikácie nájdete tu, alebo aj na stránke www.institutmatejabela.sk.

 

Gorali a Rusíni na Strednom Slovensku

Atlas rozmanitosti Zamaguria