Pastierske hry vianočné

Pastierske hry vianočné

Pastierske hry v Lome nad Rimavicou

V jednej z najvyššie položených slovenských obcí v Lome nad Rimavicou sa v poslednú
vlaňajšiu sobotu za slnečného počasia uskutočnil 19. ročník Pastierskych hier vianočných.
Hry sa začali svätou omšou v rímskokatolíckom kostole, ktorú celebroval správca tejto
farnosti Ján Kaličiak spolu s pátrom Jozefom Amrichom zo spoločnosti Ježišovej, pôsobiaci
v Trnave.
Po slávnostnej svätej omši sa pestrofarebný sprievod vybral dolu dedinou do jej stredu, kde
hry otvoril starosta obce Jozef Katreniak a s koledami sa predstavili betlehemské skupiny
z Kokavy nad Rimavicou, Snôh, Valaskej, Ďubákova – Šoltýsky a z Lomu nad Rimavicou.
Podujatie, ktoré prilákalo do tejto horskej obce stovky návštevníkov spestrili vystúpenia
heligonkárov a ženskej speváckej skupiny z Kokavy nad Rimavicou, ľudovej hudby pod
vedením Pavla Katrenčíka z Brezna a Troch kráľov z tamojšej obce. Moderátorom bol Július
Obernauer – člen Divadelného súboru Jána Chalupku v Brezne.
Pastierske hry v Lome nad Rimavicou boli zo začiatku len prehliadkou miestnych
betlehemských skupín, neskôr sa týchto hier zúčastňovali aj betlehemci zo širokého regiónu.
Nacvičovali sa v každej väčšej osade a ukazovali ich v príbytkoch, v ktorých ich prijali.
Betlehemci predvádzajú vianočnú hru o narodení Ježiška v rôznych podobách. Ich defilé sa
konalo už na polnočnej omši v kostole, opakovalo sa cez celé vianočné sviatky a niekedy
trvalo až do Troch kráľov.
Text: Daniel Rakyta
Foto: Štefan Németh a Ing. Ján Turňa