Pastierske hry vianočné

Pozvánka IROP – poskytnutie NFP pre podnikateľov

Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron pozýva podnikateľov a záujemcom o podnikanie na informačné stretnutie k výzve na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie Stratégie CLLD územia Partnerstva MP-ČH, z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), pre opatrenie 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií.

STRETNUTIE K VÝZVE
Termín a miesto stretnutia:
16.marec 2020 o 1500 hod. zasadačka obecného úradu Valaská
17.marec 2020 o 1500 hod. zasadačka obecného úradu Čierny Balog

Pozvánka IROP Čierny Balog a Valaská