Pastierske hry vianočné

Triedenie odpadu

Vážení spoluobčania,

     Znova Vám  chceme čo najúprimnejšie poďakovať za triedenie komunálneho odpadu a zároveň  Vás chceme  poprosiť aby ste v tejto tak dôležitej činnosti pre životné prostredie v ktorom žijeme pokračovali. Za minulý rok sme vytriedili 12 951 kg odpadu čím sme prispeli k úspore emisií skleníkových plynov v objeme 78 747 000 kg CO2. Odpad prosíme triediť nasledovne:  PAPIER, PLASTY /HLAVNE PLASTOVÉ FĽAŠE/, SKLO A KOV.

DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD /betón, omietka,  tehly, obkladačky../ prosíme umiestňovať pri budove obecného úradu /miesto označené tabuľkou/

DREVO  / všetko čo je drevené/,  prosíme umiestňovať v  záhrade pri obecnom úrade

NADROZMERNÝ ODPAD /umiestňovať do kontajnera/

ELEKTROODPAD, STARÉ PNEUMATIKY /doniesť v pracovné dni k obecnému úradu v čase od 8,00 hod. do 15.00 hod./

OLEJ, STARÉ FARBY, POUŽITÝ TEXTIL/doniesť v pracovné dni k obecnému úradu v čase od 8,00 hod. do 15.00 hod./

 Za pochopenie ďakujeme. Jozef Katreniak, starosta obce