Pastierske hry vianočné

Betlehemci

Vďaka získanému štipendiu v rámci grantového systému Fondu na podporu umenia sme mohli koncom roka 2022 a začiatkom roka 2023 na Podpoľaní zrealizovať veľmi zaujímavý výskum. V rámci 6 filmovacích dní v regióne Podpoľania sme nafotili a nakrútili množstvo materiálu, ktorý zachytáva ľudové divadlo – chodenie s betlehemom. Nakrúcanie prebiehalo v reálnych domácnostiach v období Vianoc – 25.12.2022 a tiež na prehliadkach betlehemských skupín v Detve a Lome nad Rimavicou. Súčasťou nakrúteného materiálu je aj interview s etnologičkou – Prof. PhDr. Zuzanou Beňuškovou, CSc. a rozhovory s lokálnymi informátormi rôznych vekových skupín – od detí školského veku až po 75 ročného Ľudovíta Kubiša, ktorý od roku 1974 pôsobí ako učiteľ v Lome nad Rimavicou, kde bol kronikárom obce a organizátorom betlehemských obchôdzok v obci mnohé roky.

https://folklor.sk/18919/betlehemci/

 

zasilka-GO2GEII25SKD55BM

https://www.facebook.com/osvetaBB/