Pastierske hry vianočné

Vyhlásenie mimoriadnej situácie -výskyt synantropných jedincov medveďa hnedého

OKRESNÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA

Nám. Ľ. Šúra 5943/1

974 05 Banská Bystrica

Prednosta okresného úradu Banská Bystrica vydal PRÍKAZ č. 2/2024 o

vyhlásení mimoriadnej situácie

V súlade s uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 177 zo dňa 20.3.2024vydal prednosta okresného úradu Banská Bystrica príkaz na aktiváciu Krízového štábu Okresného úradu Banská Bystrica v spojitosti s výskytom synantropných jedincov medveďa hnedého (Ursus arctos) v zastavaných územiach miest a obcí a v ich bezprostrednom okolí. Na základe informácií prizvaných členov Krízového štábu Okresného úradu Banská Bystrica a prizvaných členov zásahového tímu pre medveďa hnedého a z doručených materiálov krízových štábov okresných úradov v Banskobystrickom kraji, z ktorých vyplýva prienik mimoriadnej udalosti cez hranice viac ako dvoch okresov, v zmysle § 13 ods. 2  zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a odporúčania Krízového štábu Okresného úradu Banská Bystrica

A.

Prednosta okresného úradu  VYHLASUJE

dňa 22.marca 2024 o 00:00 hod. mimoriadnu situáciu na území Banskobystrického kraja pre územie okresu Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Lučenec, Rimavská Sobota, Poltár, Zvolen, Žiar nad Hronom.

 

 

 

V prípade spozorovania pohybu medveďa vo našom katastrálnom území (územie obce, nie v lese) je potrebné kontaktovať tiesňovú linku 158, 112 a starostku obce 0948 474 542.

Zároveň Vám sprístupňujeme stručné  informácie, čo robiť v prípade výskytu medveďa hnedého, ktoré sú uverejnené na webe https://zasahovytim.sopsr.sk/.

Naša obec spadá do pôsobnosti zásahového tímu JUH, kontakt:  +421 903 201 879