Pastierske hry vianočné

Vyhlásenie mimoriadnej situácie v okrese Brezno

OKRESNÝ ÚRAD BREZNO

Nám. gen. M.R. Štefánika 40

97701 Brezno

Prednosta okresného úradu Brezno vydal PRÍKAZ č. 1/2024 na

vyhlásenie mimoriadnej situácie

Z dôvodu premnoženia podkôrneho hmyzu a poškodenia smrekových lesov v oblasti Horehronia, v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 148/2024 zo dňa 13. marca 2024 a podľa § 14 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov:

A.

Prednosta okresného úradu  VYHLASUJE

dňa 14.marca 2024 o 00:00 hod. mimoriadnu situáciu na území okresu Brezno.