Pastierske hry vianočné

Výmena vodičských preukazov

Vodičov čaká povinná VÝMENA dokladu

 

 

Polícia upozorňuje občanov na výmenu vodičského preukazu podľa zákona č. č. 8/2009 Z. z. Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s poukázaním na § 143b Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 19. januára 2013 odsek 2 „Vodičské preukazy vydané od 1. januára 1993 do 30. apríla 2004 sú platné do 31. decembra 2023“.

 

O nový vodičský preukaz možno požiadať na ktoromkoľvek oddelení dokladov. Žiadame občanov, aby si skontrolovali svoje doklady a nenechávali si výmenu vodičského preukazu na poslednú chvíľu.

 

Vodič je povinný predložiť vodičský preukaz, o ktorého výmenu žiada a starý vodičský preukaz je potrebné odovzdať na pracovisku Policajného zboru, kde občan požiadal o nový, najneskôr v čase vydania nového dokladu. Vodiči nad 65 rokov sú povinní predložiť aj platný doklad preukazujúci zdravotnú spôsobilosť viesť motorové vozidlo.

 

Žiadosť o výmenu vodičského preukazu do 30 dní je spoplatnená správnym poplatkom 6,50 eura, vodičský preukaz vydaný do dvoch pracovných dní  26 eur, pre občanov nad 65 rokov pri žiadosti o výmenu vodičského preukazu do 30 dní sa správny poplatok nevyberie.

 

Viac info nájdete na stránke:

https://www.minv.sk/?vzory-dokladov-vodicske-preukazy