Pastierske hry vianočné

Voľby

Výsledky volieb

Výsledky volieb zverejnené štatistickým úradom SR nájdete tu: https://volby.statistics.sk/index.html

Zobraziť aktualitu »

VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU

R O Z H O D N U T I E PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 9. februára 2024 o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu Podľa čl. 89 ods. 2 písm. f) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 86 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých ...

Zobraziť aktualitu »

VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

R O Z H O D N U T I E PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 8. januára 2024 o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20, § 106 ods. 1 a § 115 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o ...

Zobraziť aktualitu »

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 8. júna 2023 o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky Podľa čl. 89 ods. 2 písm.d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 56 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v y hla s ...

Zobraziť aktualitu »

Referendum 2023

Vyhlásenie referenda – 2023 Referendum informácia pre voliča Oznámenie o konaní referenda Oznámenie k referendu 2023   

Zobraziť aktualitu »

Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov

O Z N Á M E N I E o spôsobe, mieste a termínoch podávania kandidátnych listín na starostu Obce Lom nad Rimavicou a poslancov Obecného zastupiteľstva v Lome nad Rimavicou Počet obyvateľov zverejnenie INFORMÁCIA O VYMENOVANÍ ZAPISOVATEĽA E–MAILOVÁ ADRESA NA DORUČOVANIE OZNÁMENÍ O DELEGOVANÍ ČLENA A NÁHRADNÍKA DO  VOLEBNEJ KOMISIE info@lnr.sk obecnyurad@lnr.sk  

Zobraziť aktualitu »