Pastierske hry vianočné

Voľby

Výsledky volieb

Výsledky volieb zverejnené štatistickým úradom SR https://volby.statistics.sk/index.html

Zobraziť aktualitu »

Referendum 2023

Vyhlásenie referenda – 2023 Referendum informácia pre voliča Oznámenie o konaní referenda Oznámenie k referendu 2023   

Zobraziť aktualitu »

Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov

O Z N Á M E N I E o spôsobe, mieste a termínoch podávania kandidátnych listín na starostu Obce Lom nad Rimavicou a poslancov Obecného zastupiteľstva v Lome nad Rimavicou Počet obyvateľov zverejnenie INFORMÁCIA O VYMENOVANÍ ZAPISOVATEĽA E–MAILOVÁ ADRESA NA DORUČOVANIE OZNÁMENÍ O DELEGOVANÍ ČLENA A NÁHRADNÍKA DO  VOLEBNEJ KOMISIE info@lnr.sk obecnyurad@lnr.sk  

Zobraziť aktualitu »

Informácia pre voliča – adresa pre doručenie žiadosti pre voľbu poštou

OBEC LOM NAD RIMAVICOU Obecný úrad L. n. Rimavicou 13, 976 53 Lom nad Rimavicou Oznamujeme, že na doručenie žiadosti o voľbu poštou do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020, konkrétne zabezpečením hlasovania poštou voličmi s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorí sa v čase volieb budú zdržiavať mimo jej územia je určená nasledovná elektronická adresa info@lnr.sk, prípadne  obecnyurad@lnr.sk alebo poštou na ...

Zobraziť aktualitu »